Members Join Site

Sort by

Håkon Aas
Limited Member
Male
63 years old

Ine Kathrine
Limited Member
Female
About Me


Jan Rensmoen
Limited Member
Male

Johansen
Member
Male
About Me


JonAndre
Limited Member
Male
39 years old
About Me


Jørn
Member
Male
About Me

29 år(i hodet):roll:og har Carly camilla på snart 6år, og Kevin Team96(13). Vært i klubben i snart 8år ca.

Var/Er med å starter skauen..... som er veldig gøy.....Hvorfor jeg ikke står med Skauen... uff noen må passe på dere å...:lol:men er på borte kamper....Kaj Larsen
Limited Member
Male
About Me


Karine
Member
Female
55 years old
About Me


Kenneth
Limited Member
Male

Kevin
Member
Male
About Me

Spiller hockey team 96Kim Andre, No 7
Member
Male
About Me


Kjell Erik
Limited Member
Male

Kristina Lund
Limited Member
Female
33 years old

Kristine
Limited Member
Female

LIK#15
Limited Member
Male
About Me


LT
Limited Member
Male
About Me


Laila
Member
Female
About Me
Linda
Member
Female
50 years old
About Me


Magnus
Limited Member
Male
35 years old

Maiskorn
Limited Member
Male